Om gymnasiet

Uppsala Waldorfgymnasium

På Uppsala Waldorfgymnasium finns två olika inriktningar. Ett naturvetenskapligt program och ett estetiskt program där undervisningen utgår ifrån den Waldorfpedagogiska traditionen och Lgy 11. Oavsett vilket program du väljer så finns de teoretiska, konstnärliga och praktiska moment integrerade i undervisningen. Då Waldorfpedagogiken utgår från en helhetssyn på människan, är de estetiska och praktiska ämnena lika viktiga som de kognitiva och kunskapsorienterade ämnena. Målet med utbildningen är att du ska kunna gå vidare till högre utbildningar med ett kritiskt tänkande och en säker kunskapsgrund samt med lust för fortsatta studier.

Det estetiska programmet ger dig hantverksmässiga färdigheter, fördjupningar i estetiska arbetsprocesser samt möjlighet att utveckla ett personligt och konstnärligt uttryck.

Det naturvetenskapliga programmet ger dig inte bara fördjupning i naturvetenskap men också möjlighet att läsa estetiska kurser och utveckla ditt eget skapande för att på så sätt utveckla din kreativitet.

På Uppsala Waldorfgymnasium finns möjlighet att:
– arbeta fördjupat i ämnen under perioder om 2-4 veckor.
– studera i en lugn, naturnära och kreativ miljö.
– äta ekologisk skolmat varje dag.
– vara i gemenskapen som är unik för en waldorfskola.
– få en bred utbildning som ger dig frihet i ditt val av fortsatta studier.

I båda programmen ingår resor och projekt som:
– Ämnesorienterade studieresor.
– Kultur- och Arkitekturresa i Europa.
– Teateruppsättning tillsammans med klassen.
– Individuellt gymnasieprojekt som du väljer själv.
Kontakta oss gymnasiet@uppsalawaldorfskola.nu

telefon: 018-460096

Välkommen!

Varmt Välkommen till Uppsala Waldorfgymnasium, till en socialt trevlig miljö, med god stämning, öppen dialog mellan lärare och elever och till studier som förbereder dig för både högskolestudier och ett kreativt arbetsliv.

Uppsala Waldorfgymnasium, Waldorfskola och Waldorfförskola erbjuder utbildning för alla ålder 1–19 år.