Höstmarknad 2019. Foto: Linnéa Bremer Zerpe

Välkommen till Uppsala Waldorfförening!

– en mötesplats för föräldrar och vårdnadshavare till barn på Uppsala Waldorfskola

 

Uppsala Waldorfförening är en kreativ och engagerad förening som driver och finansierar diverse projekt som kommer skolans elever tillgodo. Bland annat anordnar föreningen träffar, arbetsdagar, inspirationsdagar och höstmarknaden. Föreningen ger även bidrag till projekt som elever och lärare vill genomföra för att skapa en inspirerande miljö och trivsel på skolan.

Inom föreningen utbyter vi även erfarenheter och tankar kring vad som sker på skolan. Uppsala Waldorfförening är en plattform där föräldrar kan föra fram frågor till medarbetarna/kollegiet. Goda relationer mellan skolans personal, elever och föräldrar är en viktig förutsättning för en skola där barn trivs, är trygga och kan utveckla sin kunskap. Waldorfföreningen arbetar därför för att stärka gemenskapen i klasserna och öka kontaktnätet mellan föräldrar och personal.

Bli medlem i Uppsala Waldorfförening

Genom att bli medlem bidrar du till att skapa en bra skolmiljö för barnen på Uppsala Waldorfskola. Medlemskapet bidrar ekonomiskt till de projekt föreningen driver och finansierar på skolan som t ex nya instrument till eleverna, förbättringar och underhåll av befintlig lekutrustning på skolgården. Det stärker även föreningen röst i frågor som berör barnens skolvardag. Du kan även engagera dig i olika aktiviteter som föreningen anordnar.

100 kr per person/år 

Summan sätts in på Bankgiro 5025-3343.

Ange ditt namn och mejladress i meddelandet.

 

Har du en idé eller fråga till föreningen mejla till

uppsalawaldorf@gmail.com

 

Mer information och aktuella händelser hittar du på 

https://www.facebook.com/uppsalawaldorfforening/

Och på föreningens Instagram: Uppsalawaldorf

 

 

Styrelse

Ordförande: Jonatan Stanczak

Kassör: Manuel Kohout

 

Ordinarie ledamöter:

Kajsa Bilius

Linnéa Bremer Zepre

Helen Källman

Thomas Larsson

Marie Melander

 

 

 

Uppsala Waldorf Uppsala Waldorfförening