Skolan

Uppsala Waldorfskola!

Uppsala Waldorfskola är en fristående, icke vinstdrivande F-9 skola som grundades 1993. Skolan ligger i lantlig miljö i natursköna Hågaby, dit du tar dig med stadsbuss eller cykel.

På skolans område möter eleverna varierande naturmiljöer som skolträdgård, äppellundar, mossiga bergsknallar, klätterträd och urskog – en miljö som främjar rörelse och lek och som kan bidra till att eleverna utvecklar en positiv relation till naturen.

Vi följer den statliga läroplanen, Lgr 22,  och den waldorfpedagogiska En väg till frihet.  Lärare hos oss har waldorflärarlegitimation utfärdat från waldorflärarhögskolan och/eller statlig lärarlegitimation. Klasslärare undervisar i de flesta ämnen och följer sin klass under låg- och mellanstadiet. Från klass 6 möter eleverna ämneslärare i olika ämnen.

Grundläggande pedagogik

Vi utgår från barnets olika utvecklingsstadier i syfte att stimulera både tanke, känsla och vilja. Under skoltiden möter eleven en bred undervisning där konstnärliga och praktiska moment genomsyrar undervisningen i alla ämnen. På Uppsala Waldorfskola arbetar vi med lärprocesser där alla elevens förmågor tas i anspråk för att skapa självtillit och utveckla det egna omdömet.

Undervisningen

Många ämnen undervisas i block, så kallade morgonperioder. Det innebär att eleverna varje morgon från kl. 8.30–10.00 under en några veckor har undervisning i ett tema/ämne. Det kan till exempel vara historia, kemi eller svenska. Kunskaperna bearbetas i sk periodhäften som eleverna skapar utifrån morgonperiodens tema. Resten av dagen består av 50 minuters lektioner. Arbetet med att sammanställa fakta, reflektera, beskriva sammanhang, söka källor, information och illustrera är en viktig del i läroprocessen. Här kan också digitala verktyg komma väl till pass

Waldorfspecifika ämnen

Ämnet Eurytmi

Runt om på Waldorfskolorna undervisas i ett rörelseämne som kallas eurytmi. Eurytmi är en rörelsekonst där rörelserna utförs till musik eller till det talade ordet. Utifrån musikens och språkets lagbundenheter och struktur formas rörelse och uttryck. Det eleverna övar i ämnet eurytmi är kroppsmedvetenhet, koordination, socialt samspel, rumsuppfattning, balans rytm, takt- och språkkänsla för att nämna några förmågor. Sedan ett par år anordnas varje vår en eurytmifestival där elever från Waldorfskolor runt om i Sverige uppträder på kulturhusets scen i Järna.

Formteckning

Ett annat inslag i undervisningen som förekommer på Waldorfskolan är det som kallas formteckning. Under de första skolåren övar eleverna olika formelement.
I formteckningen tränas öga- handkoordination, bedömning, disposition, proportioner och även koncentration. Övningarna ger eleven ett stöd i den fortsatta skriv och läsinlärningen.

Projekt

På högstadiet arbetar eleverna med olika konstnärliga projekt. En sådant projekt är eldshow. Eleverna tränar eldkonst med professionella eldkonstnärer och skapar tillsammans en eldshow som framförs på Uppsala Kulturnatt.  Ett annat projekt är teater och i klass 8  sätter eleverna upp en offentlig föreställning utifrån ett klassiskt verk.

 

 

 

Eldshow från 2015

Eldshow från 2016

Eldshow från 2017

Kulturrådet Skapande skola