ruta5_1

Resultat tematisk tillsyn av Skolinspektionen
Skolinspektionen genomförde under 2021-2022 en tematisk granskning av waldorfskolor.

Tillsynen på Uppsala Waldorfskola visade på brister inom området Undervisning utifrån läroplanen. Skolinspektionen ville att vi vidtar åtgärder för att i högre omfattning använda digitala verktyg på lågstadiet.
Efter att vi under hösten 2022 har redovisat vidtagna åtgärder har Skolinspektionen i jan 2023 beslutat att avsluta ärendet.

                                                                                      

AKTUELLT

Se filmen från elevernas eldshow på kulturnatten STJÄRNEHAV – Uppsala Waldorfskola Kulturnatten 2022 – YouTube

Öppet Hus onsdag 16 nov kl 16-18.30

                                                                                      

Frånvaroanmälan via

                                                                                        

Följ oss gärna på 

                                                                                         

                                                                                       

 

 

Välkommen till Uppsala Waldorfskola

ruta1
ruta2
ruta3
ruta4