Förskoleklassen Skogsrosen

Vi bedriver waldorfpedagogik i en trygg lekvänlig trädgårdsmiljö.

 

Verksamheten bygger på pedagogiska aktiviteter varvat med fri lek. Förskoleklassen är skolförberedande. Barnen arbetar med olika typer av hantverk, bakar, spelar flöjt, sjunger, ritar och målar med tekniken vått-i-vått samt deltar i olika utomhusaktiviteter.

Varje morgon börjar med en rytmisk del där vi sjunger, läser verser och övar rytmer.

En dag i veckan går vi på utflykt och äter mellanmål i naturen. Barnen får uppleva årstidernas växlingar och undervisningen knyter an till årstiderna genom sånger, ramsor och lekar. På våren odlar barnen grönsaker och blommor i förskoleklassens trädgårdstäppa. När hösten kommer tar barnen hand om årets skörd. För mer information om vår skolträdgård.

Genom språklekar, rim och ramsor, ljudövningar och bokstavssagor bereds barnen dagligen tillfälle att utveckla sin språkmedvetenhet.

I förskoleklassen har barnen dagligen tillfällen att lära känna rumsdimensioner genom lekar, byggen och konstruktioner. Talbegreppen övas i räkneramsor, sånger, rytmer som klappas och stampas där vi lägger grunden för olika moment i matematiken. Genom en bestämd dags- och veckorytm, med återkommande inslag och återkommande årstidsfester och samtal om detta, får barnen kontinuerligt öva sig i att uppfatta tid och årstidernas växlingar.

Den pedagogiska planeringen följer LGR 22 och den waldorfpedagogiska kursplanen En väg till frihet.

 

P1010325
F-klass inomhusmiljö 2 (2)
F-klass inomhusmiljö 1
Förskoleklass 2021 (2)
IMG_0069 (002)
IMG_3809 (002)
IMG_9884 (002)
läser (2)
IMG_0069 (002)
IMG_0301 (002)