Information och Länkar

Elevkalendarium

Elevkalendarium 2023-2023 uppdaterat 231120

Ledighet och frånvaro

Policy för frånvaro och ledighet

Ledighetsansökan

Handlingsplan vid kränkande behandling

Uppsala Waldorfskolas handlingsplan vid kränkande behandling 

Policy ang. nötter i skolan

Nötpolicy

Försäkring och skadeanmälan

Försäkringsbrev

Skadeanmälan

Resa till och från skolan

Information om skolskjuts

Ansökan skolskjuts

Modersmålsundervisning

Anmälan modersmålsundervisning

Fritids

 Ansökan fritids