Huvudmannen Skolstiftelsestyrelsen

Ordförande: Lioudmila Vorobieva
ludmila@uppsalawaldorfskola.nu

Rektor/förskolerektor

Ann-Christine Högberg
070-545 34 39, rektor@uppsalawaldorfskola.nu

Ekonomi

ekonomi@uppsalawaldorfskola.nu

Kansliet

Inger Molin
018-46 00 96 skolan@uppsalawaldorfskola.nu

Studie- och yrkesvägledare

Andreas Österdahl
Kontakt: syv@uppsalawaldorfskola.nu

Skolsköterska

Jenny Widenberg
073-092 53 79 skolskoterskan@uppsalawaldorfskola.nu

Kurator

Mattis Malinen
072-966 47 09 kurator@uppsalawaldorfskola.nu

Stöd

Lena Junell
lena.junell@uppsalawaldorfskola.nu

Camilla Andersson
camilla.andersson@uppsalawaldorfskola.nu

Fritidshemmet Torpet

Åsa Morén, Laine Falklund och Katerina Hiller
073-026 83 97 fritids@uppsalawaldorfskola.nu

Köket

Peppe Pagano och Martin Nordstedt
018-46 40 90

 

Rutiner för klagomålshantering vid Uppsala Waldorfskola

Om vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på verksamheten vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Vem ska du kontakta?

Vänd dig i första hand till barnets pedagog om det gäller sådant som rör ditt barns situation. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår så kontakta rektor Ann-Christine Högberg på mail:  rektor@uppsalawaldorfskola.nu eller på telefon:   070-545 34 39.

Om ditt missnöje handlar om verksamheten i stort kan du kontakta rektor direkt.  Då klagomålet inkommer tar vi kontakt så snart som möjligt och senast inom 10 dagar. Detta sker via telefonkontakt, mail eller kallelse till möte.

Vid allvarligare fall anmäls ärendet av rektor till huvudmannen – Stiftelsen Uppsala Waldorfskolas styrelse. Kränkningsärenden anmäls alltid av rektor till huvudmannen. Det är huvudmannen som har det yttersta ansvaret att utreda och åtgärda eventuella brister.

Om du vill lämna ett klagomål anonymt går det bra att posta till rektor på:

Uppsala Waldorfskola, Rektor, Hågavägen 69, 752 63 Uppsala