Studie- och yrkesvägledning på Uppsala Waldorfskola

På Uppsala Waldorfskola arbetar jag med studie- och yrkesvägledning i  klasserna F-9, med fokus på högstadiet och framförallt då årskurs 9 som ska söka till gymnasiet. Jag samordnar också prao för årskurs 8 och 9. Mycket av mitt arbete i dessa klasser går ut på att informera kring de olika gymnasieprogrammen och gymnasieskolorna. Informationen ges både på grupp- och individnivå. Vi har minst två schemalagda enskilda samtal i årskurs 9. Även vårdnadshavare är alltid välkomna att kontakta mig. På höstterminen besöker klass 9 gymnasiemässan tillsammans med mig och på vårterminen söker eleverna till gymnasiet via plattformen Dexter, där alla gymnasieansökningar i Uppsala sker. Eleverna får välja om de vill lägga in sina val själva hemma, eller om de vill söka med mig i skolan. Eleverna konkurrerar då med sina betyg mot resten av Uppsalas elever från både kommunala och fristående skolor för att komma in på det gymnasium och det program de önskar. Waldorfskolornas ansökningsprocess skiljer sig inte på något sätt från resten av Sveriges.

Det är också inom mitt uppdrag att utbilda de andra lärarna i hur de kan få in studie- och yrkesvägledningen i undervisningen i alla klasser. Eleverna övas under hela skoltiden i att göra väl underbyggda val och att kunna fatta egna beslut så att de kan vara med och forma sin framtid.

 

syv@uppsalawaldorfskola.nu