Välkommen till Uppsala Waldorfskolas eldshow i Botaniska trädgården under Kulturnatten. För att få bra platser kom i god tid- Medtag gärna något att sitta på.