Skolträdgårdsprojektet handlar om att vi vill metodutveckla ett miljömässigt och pedagogiskt helhetstänk runt skolträdgårdar. Vi vill anlägga en pilotanläggning där vi har som målsättning att odla nästan hela skolans behov av grönsaker och frukt på årsbasis. Skörden skall sedan levereras till skolans tillagningskök och menyerna skall anpassas till de lokala råvarorna. Skolträdgården skall sedan bli navet i skolans utomhuspedagogisk satsning som skall omfatta nästan samtliga ämnen. Vi kommer även att bedriva en gedigen odlingsskola (från jord till bord) för klass 3/4 under hela läsåret, men alla klasser kommer att få praktiska lektioner i odlingskunskap. Vi avser att metodutveckla samtliga komponenter inom detta koncept (produktions- och miljömässiga, pedagogiska, ekonomiska samt sociala). Vi kommer att samarbeta med många landsbygdspartners under projekttiden för att maximera kvaliteten på vårt projekt. Projektet kommer att vara väldigt utåtriktat och ha en tydlig kommunikationsstrategi som går ut på att involvera, informera och hitta nya kompetenser.

 

Följ projektets arbete på vår facebooksida ”https://www.facebook.com/groups/379966936153707/