Söndag den 10 oktober kl. 12–15 på Uppsala Waldorfskola
Välkomna till årets höstmarknad! En marknad fylld med hantverk,
godis, fika, korvgrillning och närodlade grönsaker. Varje klass på
skolan har sitt eget marknadsstånd, pengarna går till klasskassan.
Betalning med Swish eller kontanter.
Hållpunkter för dagen
14.00 Visning av skolträdgården
15.00 Eldshow med klass 7-9
Välkommen till en trevlig dag på Uppsala Waldorfskola!
Höstmarknadens anordnas av Uppsala Waldordskolas föräldraföreningen. En mötesplats för föräldrar och vårdnadshavare till barn på Uppsala Waldorfskola.
Föreningen driver och finansierar projekt som kommer skolans elever tillgodo