Under läsåret 2015-2016 kommer lärarna att arbeta med matematik- och läslyftet på skolan.