Förskoleklassen Skogsrosen

Uppsala Waldorfskolas förskoleklass, Skogsrosen, har sin verksamhet i Hågaby.

Vi bedriver waldorfpedagogik i en trygg lekvänlig trädgårdsmiljö.

 

Verksamheten bygger på pedagogiska aktiviteter varvat med fri lek. Barnen pysslar, bakar, väver, spelar flöjt, sjunger, ritar och målar med tekniken vått-i-vått samt deltar i olika utomhusaktiviteter. Varje morgon börjar med en rytmisk del där vi sjunger, dansar och läser verser och rytmer.

En dag i veckan går vi på utflykt och äter mellanmål i naturen. Barnen får uppleva årstidernas växlingar och undervisningen knyter an till årstiderna genom sånger, ramsor och lekar. På våren odlar barnen grönsaker och blommor i Skogrosens trädgårdstäppa. När hösten kommer tar barnen hand om årets skörd. För mer information om vår skolträdgård: länk.

 

Vi arbetar med rim och ramsor, sagoberättelser och dockteater samt bekantar oss med med bokstavsljud och språkets uppbyggnad. Vi övar oss på tidsuppfattning, kalendern och årets rytm. Genom enkla räkneramsor lägger vi grunden för olika moment i matematiken.

 

Den pedagogiska planeringen följer LGR11 och den waldorfpedagogiska kursplanen En väg till frihet.

                     

P1010325
Förskoleklass