Förskoleklassen Skogsrosen

Uppsala Waldorfskolas förskoleklass, Skogsrosen, har sin verksamhet i Hågaby.

Vi håller till i ett hus som kallas Vävsalen och bedriver waldorfpedagogik i en trygg lekvänlig trädgårdsmiljö nära skogen.

Verksamheten bygger på mycket fri lek varvat med pedagogiska aktiviteter. Barnen bakar, väver, spelar flöjt, sjunger, ritar och målar i vått-i-vått teknik samt leker utomhus alt. deltar i olika utomhuslekar.

Miljön är viktig på Skogsrosen. Vi har en miljövårdsdag varje vecka då vi sköter om inomhusmiljön genom att städa, vattna blommor och gå ut med komposten.
I Håga har vi naturreservat inpå knuten. Varje vecka går vi på utflykt i skog och mark.
Ibland har vi heldagsutflykter då vi äter lunch utomhus.

Årstiderna och relationen till naturen spelar en stor roll i vår verksamhet. Barnen får uppleva årstidernas växlingar och undervisningen knyter an årstiderna genom sånger, ramsor och lekar. På våren odlar barnen grönsaker och blommor i Skogrosens trädgårdstäppa. När hösten kommer tar barnen hand om årets skörd.

Vi arbetar med skolämnen på olika sätt. Matematik arbetar vi till exempel med genom olika mattelekar och aktiviteter under dagen. I svenskämnet arbetar barnen t ex med sagor, rim- ramsor, ordlekar och rytmer.

Den pedagogiska planeringen följer LGR11 och den waldorfpedagogiska En väg till frihet.

P1010325
P1000357
Förskoleklass