Skolan

Uppsala Waldorfskola!

Uppsala Waldorfskola grundades för drygt 20 år sedan. Skolan ligger i det natursköna området Hågaby inte långt från Uppsala centrum.

Skolan är inrymd i lokaler som ursprungligen byggts för annan verksamhet än skola men vi arbetar ständigt på att skapa en tilltalande skolmiljö med en vacker innegård, lasyrmålade väggar, bra naturmaterial i inredning och undervisningsmaterial. Skolan är omgiven av kulturlandskap, skog och natur och vi har som mål att själva skolgården skall få en trivsammare och roligare utformning.
Vår skola är en f-9 skola, vi följer den statliga läro- och kursplanen, Lgr 11 och undervisar utifrån waldorfpedagogikens uppfattning om barnets utveckling och mognad. Det innebär att vi i undervisningen försöker skapa ett lärande som möter och tar hänsyn till barnet i dess olika utvecklingsstadier och ett kunskapande som stimulerar både tanke, känsla och vilja. Det är viktigt att man som elev under skoltiden får möta olika slags kunskap och bildning och kan bli inspirerad till ett eget skapande, kreativt tänkande och fritt omdöme. På Uppsala Waldorfskola försöker vi skapa en lärprocess där alla elevens förmågor tas i anspråk i så att det växande barnet ges möjlighet att lära känna sig själv och får förtroende för sina möjligheter, kunskaper och kapacitet.
Våra elever lever i en snabb och föränderlig värld som ställer stora krav på olika kompetenser. Att känna sig själv och ha tillit till den egna förmågan är en bra förutsättning för att bli medveten om den omvärld vi lever i.

Undervisning

En stor del av undervisningen på skolan förmedlas muntligt men även läroböcker, datorer och Ipads etc. används.
Många ämnen undervisas i block, så kallade morgonperioder. Det innebär att eleverna varje morgon från kl. 8.30–10.00 under en 3 veckors period har undervisning i ett tema/ämne, det kan till exempel vara historia, kemi, biologi mfl. Resten av dagen sker undervisningen i ca 50 minuters lektioner i ämnen som läses löpande under skolåret. En viktig del i lärprocessen är de arbetshäften som eleverna skapar utifrån morgonperiodens tema. Arbetet med att sammanställa fakta, reflektera, beskriva sammanhang, söka källor, information och illustrera är en viktig del i kunskapandet och involverar eleverna i ett aktivt lärande.
Undervisningen ges av klasslärare och ämneslärare.
Lärare med Waldorflärarlegitimation är enligt svensk skollag behöriga att undervisa på Waldorfskola. Våra klasslärare är i stort sett alla utbilade Waldorflärare, några ämneslärare går på utbildningen vid WLH (Waldorflärarhögskolan) Många av våra lärarna har dessutom en statlig lärarlegitimation. Tyvärr är det bara de statligt legitimerade som i statistiken visas som behöriga.

Ämnet Eurytmi

Runt om på Waldorfskolorna undervisas i ett rörelseämne som kallas eurytmi. Skolverket har gett tillstånd till eurytmi som skolämne och på Uppsala Waldorfskola har eleverna from årskurs 5 eurytmi som skolans val.
Eurytmi är en rörelsekonst där rörelserna utförs till musik eller till det talade ordet. Utifrån musikens och språkets lagbundenheter och struktur formas rörelse och uttryck. Det eleverna övar i ämnet eurytmi är kroppsmedvetenhet, koordination, socialt samspel, rumsuppfattning, balans rytm, takt- och språkkänsla för att nämna några förmågor.
Sedan ett par år anordnas varje vår en eurytmifestival där elever från Waldorfskolor runt om i Sverige uppträder på kulturhusets scen i Järna.

Formteckning

Ett annat inslag i undervisningen som förekommer på Waldorfskolan är det som kallas formteckning. Under de första skolåren övar eleverna, efter förlagor, olika formelement, speglande eller geometriska. I formteckingen övar eleven öga- handkoordination, bedömning, disposition, proportioner och även koncentration. Övningarna ger eleven ett stöd i skriv och läsinlärningen.

Månadsfester

Ett annat för Waldorfskolan karaktäristiskt drag är att vi samlar skolans elever inför högtider och avslutningar till något som vi kallar månadsfester. Syftet är att eleverna visar för varandra något inslag eller moment från sin undervisning. Det ger eleverna tillfälle att träna på att uppträda samtidigt som de också får en inblick i vad andra elever på skolan arbetar med vilket också stärker gemenskapen.

Eldshow

På Uppsala Waldorfskola skapar vi gärna olika elevprojekt. En sådant projekt är eldshow. Här arbetar skolans äldsta elever med att skapa en eldshow inför Kulturnatten i Uppsala. Eleverna tränar eldkonst med eldkonstnärer, förbereder showen som framförs i botaniska trädgården, övar in koreografier, sånger och skapar musik till framträdandet.

 

Eldshow från 2015

Eldshow från 2016

Eldshow från 2017

Kulturrådet Skapande skola

Skolan