Läsårsdata

Elev- och föräldrakalendarium för läsåret 2017-2018

 

Höstterminen 2017

Måndag 21 augusti Skolan börjar. Upprop kl 10.00 – c:a 11.30. Lunch endast för Fritids, ej för övriga. Fritids öppet på morgonen som vanligt; öppnar igen kl 11.30. Fritidsklubben öppen.

Torsdag 31 augusti Skolinformation för föräldrar kl 18.00 – 19.00.
Lördag 9 september Kulturnatten kl 21.00 i Botan. Samling där kl 18.30 för förberedelser.
Tisdag 26 – torsdag 28 september Draklek förmiddagen.
Fredag 29 september Eleverna lediga. (Lärarna studiedag.)
Torsdag 26 oktober Månadsfest.

HÖSTLOV     Måndag 30 oktober – fredag 3 november

Torsdag 9 november S:t Martin-firande med spel, i övrigt vanlig skoldag.
Tisdag 14 – onsdag 15 november Utvecklingssamtal. OBS, klasserna 6 till 9 har morgonperiod som vanligt!
Måndag 4 december Adventsspiral.
Onsdag 13 december Luciafirande.
Måndag 18 december Buffertdag klass 9.
Torsdag 21 december Morgonperiod som vanligt. Julfest med långdans kl 10.00. Jullunch. Julavslutning kl 16.00.

JULLOV         Fredag 22 december 2017 – måndag 8 januari 2018

 

Vårterminen 2018

Tisdag 9 januari Eleverna börjar. Vanlig skoldag.
Torsdag 25 januari Öppet Hus, kvällstid. (Klockslag meddelas senare.)
Måndag 5 februari Månadsfest.
Torsdag 15 februari Friluftsdag 9.00-13.00. OBS! detta är det nya datumet för friluftsdagen

SPORTLOV     Måndag 19 – fredag 23 februari

Tisdag 20 mars Solfest.
Onsdag 21- torsdag 22 mars Utvecklingssamtal. OBS, klasserna 6 till 9 har morgonperiod som vanligt!
Torsdag 29 mars Påskfest. Eleverna slutar kl 13.00

PÅSKLOV       Fredag 30 mars – fredag 6 april

Måndag 23 april Månadsfest
Måndag 30 april Eleverna lediga.
Fredag 11 maj Kristi Himmelfärdslov.
Torsdag 17 maj- fredag 18 maj Buffertdagar för klass 8 och 9 (OBS! Nytt datum)
Måndag 11 juni Gemenskapsdag.
Tisdag 12 juni Sommaravslutning kl 10.00.

 

SOMMARLOV

Måndag 20 augusti 2018 Läsåret 2018-2019 börjar. Upprop kl 10.00. –

**************************************

• Vid Mikaeli, Jul och Påsk äts en festlig lunch.
• Vid högtids- och månadsfesterna uppträder ofta klasserna med sång, spel, recitation
och rörelse.
• I mån av plats är föräldrar och andra anhöriga välkomna att närvara. Därefter
vanlig skoldag. Ibland behövs hjälp av föräldrarna i de olika klasserna, t ex med dukning och dekorering. Respektive klasslärare återkommer med tider och eventuella arbetsuppgifter.

Varmt välkomna till ett nytt läsår!

Anki Högberg
Rektor vid Uppsala Waldorfskola