Uppsala Waldorfskola

Elevkalendarium för läsåret 2019 – 2020
(korr. 200127)

 

Höstterminen 2019

 

Måndag 19 augusti                                                 Uppropsceremoni kl. 10.00 – c:a 11.30. Lunch endast för    Fritids och Fritidsklubben, ej för övriga. Fritids öppet på morgonen som vanligt och fram till kl.10.00; öppnar igen kl. 11.30- 17.00.

Fritidsklubben öppen 11.30-17.00.

Torsdag 29 augusti                                                 Skolinformation för föräldrar kl. 18.00 – 19.00. Därefter föräldramöte i vissa klasser

Lördag 14 september                                            Kulturnatten kl. 21.00 i Botan.

Fredag 20 september                                            Eldshow på Waldorf100 i Stockholm kl.20.00

Tisdag 24 – torsdag 26 september                    Draklek förmiddagen kl. 9.00 – 11.00

Fredag 27 september                                            Mikaelspel kl. 10.30

Onsdag 2 oktober                                                  Skolfoto kl. 8.30 – 16.00

 

 

Måndag 28 oktober – fredag 1 november      Höstlov

 

 

Fredag 8 november                                             S:t Martin-firande med spel, i övrigt vanlig skoldag.

Tisdag 12 – onsdag 13 november                      Utvecklingssamtal.

Fredag 29 november                                          Adventsspiral.

Tisdag 10 december                                            Buffertdag klass 9

Fredag 13 december                                             Luciafirande

Torsdag 19 december                                           Morgonperiod som vanligt. Julfest med långdans kl.10.00. Jullunch. Elever slutar kl. 13.00. Julavslutning kl. 16.00.

Fredag 20 december 2019 – onsdag 8 januari 2020                                            

Vårterminen 2020

 

Torsdag 9 januari                                                 Eleverna börjar. Vanlig skoldag.

Torsdag 23 januari                                               Öppet hus – kl. 16.00 – 19.00

Måndag 27 – fredag 31 januari                          PRAO klass 8 och 9

Torsdag 30 – fredag 31 januari                         Waldorflärarmöte. Eleverna slutar efter morgonperiod kl. 10.00 den 30 januari. Eleverna är lediga den 31 januari.

Onsdag 12 februari                                              Månadsfest

Torsdag 13 februari                                             Friluftsdag kl. 9.00-13.00.

 

Måndag 17 – fredag 21 februari                          Sportlov

 

 

Fredag 20 mars                                                        Solfest

Onsdag 25 – Torsdag 26 mars                             Utvecklingssamtal för klass 4-9

Tisdag 24 mars                                                      Utvecklingssamtal för klass 2

Onsdag 25 mars                                                     Utvecklingssamtal för klass 3

Torsdag 26 mars                                                     Utvecklingssamtal för klass 1

 

Fredag 3 april                                                          Påskfest. Eleverna slutar kl. 13.00.

 

 

Måndag 6 april – måndag 13 april                   Påsklov

 

 

Måndag 6 april – måndag 13 april                  Påsklov

 

Torsdag 30 april – Fredag 1 maj                         Eurytmifestival

Torsdag 30 april                                                    Lärare och elever lediga.

Onsdag 1 maj                                                         Röd dag – alla lediga.

Torsdag 21 maj – Fredag 22 maj                        Kristi Himmelfärdslov

Måndag 25 maj – Tisdag 26 maj                       Buffertdagar klass 9

Fredag 5 juni                                                          Städdag

Måndag 8 juni                                                       Gemenskapsdag

Tisdag 9 juni                                                          Sommaravslutning kl. 10.00

SOMMARLOV

 

Måndag 17 augusti 2020                                     Läsåret 2020 – 2021 börjar. Upprop kl. 10.00.

 

**************************************

 

Vid Jul och Påsk äts en festlig lunch och eleverna slutar kl. 13.00.

 

 

Läsårsdata