Vi erbjuder fritidsverksamhet för elever F-6.

För elever F-3 har vi fritidshem med fokus på lek och aktiviteter utomhus.

För elever 4-6 har vi fritidsklubb.

Fritidshem