Elevkalendarium för läsåret 2022 – 2023

 

Höstterminen 2022

 

 

Tisdag 16 augusti                                                    Skolan börjar. F-klass börjar kl. 9.00. Uppropsceremoni kl. 10.00 – c:a 11.00. Lunch endast för Fritids, ej för övriga. Fritids öppet på morgonen som vanligt och fram till kl.10.00; öppet igen kl. 11.00- 17.00

 

Tisdag 16 – torsdag 18 augusti                            Inskolning F-klass.

 

Vecka 33 -34                                                            Simning och Livräddning Wik åk 6 – 9

 

Vecka 35–36                                                              Förberedelse inför Kulturnatten åk 7-9: övning. MP som vanligt. Åk 7 bara några timmar. Kolla meddelande om schema på Admentum.

 

Lördag 10 september                                            Kulturnatten kl. 20-22.

 

Måndag 26 september                                         Mikaelispel åk 5 kl. 10.30.

 

Tisdag 27 – torsdag 29 september                   Draklek förmiddagen kl. 9.00 – 11.00.

 

Fredag 30 september                                            Studiedag. Eleverna lediga.

 

10 oktober                                                                Skolfoto kl. 8.20 – 16.00.

 

Torsdag 13 oktober                                                Månadsfest, skördefest.

 

Vecka 43                                                                     PRAO klass 8 och 9.

 

Måndag 31 oktober – fredag 4 november      Höstlov.

 

Vecka 45-49                                                               Nationella prov sv, eng, ma åk 6 och 9. Muntlig del.

 

Onsdag 9 november                                              Utvecklingssamtal åk 6-9. Eleverna har hemuppgifter.

HT 2022                                                                       Utvecklingssamtal åk 1-5 enligt klasslärare.

 

Torsdag 10 november                                           S:t Martin-firande med spel av klass 2, i övrigt vanlig skoldag.

Onsdag 16 november                                           Öppet hus.

Fredag 25 november                                             Adventsspiral.

Måndag – tisdag 12 – 13 december                  Buffertdagar åk 9.

Tisdag 13 december                                              Luciafirande åk 5.

Fredag 16 januari                                                    Deadline för betyg åk 9.

Onsdag 21 december                                            Julavslutning. Jullunch

Torsdag 22 december 2022 – måndag 9 januari 2023                                         Jullov.

Vårterminen 2023

VT 2023                                                                       Utvecklingssamtal åk 1-5 samt F-klass enligt klasslärare.

Måndag 9 januari                                                    Studiedag. Eleverna lediga.

Tisdag 10 januari                                                     Eleverna börjar. Vanlig skoldag.

Onsdag 18 januari                                                  Öppet hus.

Onsdag 8 februari                                                   Friluftsdag. Med reservation på grund av vädret.

Vecka 7                                                                        PRAO åk 9

 

Måndag 20 – fredag 24 februari                        Sportlov.

 

Vecka 7                                                                        PRAO klass 9

Torsdag 9 mars                                                        Utvecklingssamtal åk 6-9.

 

Fredag 17 mars                                                        Studiedag, eleverna är lediga.

 

Onsdag 22 mars                                                       Solfest

Fredag 31 mars                                                        Påskfest. Eleverna slutar kl. 13.00.

 

 

Måndag 3 april – torsdag 6 april                       Påsklov.

 

Måndag 1 maj                                                          Lovdag.

Fredag – lördag 5 -6 maj                                        Eurytmifestival.

Vecka 19 – 21                                                           Teater åk 8.

Torsdag 18 maj – Fredag 19 maj                        Kristi Himmelfärdslov.

 

Måndag 29 – tisdag 30 maj                                  Buffertdagar klass 9.

Måndag 5 juni                                                          Lovdag (klämdag).

Torsdag 8 juni                                                           Städning, Gemenskapsdag. Eleverna slutar kl. 14.00.

Fredag 9 juni                                                             Sommaravslutning kl. 10.00

SOMMARLOV

 

Torsdag 17 augusti 2023                                       Läsåret 2023 – 2024 börjar. Upprop kl. 10.00.

 

 

**************************************

 

 

Varmt välkomna till ett nytt läsår!

 

Anki Högberg

Rektor vid Uppsala Waldorfskola