Huvudmannen Skolstiftelsestyrelsen

Ordförande: Lioudmila Vorobieva
ludmila@uppsalawaldorfskola.nu

Rektor/förskolerektor

Ann-Christine Högberg
070-545 34 39, rektor@uppsalawaldorfskola.nu

Ekonomi

ekonomi@uppsalawaldorfskola.nu

Kansliet

Inger Molin
018-46 00 96 skolan@uppsalawaldorfskola.nu

Studie- och yrkesvägledare

Andreas Österdahl
Kontakt: syv@uppsalawaldorfskola.nu

Skolsköterska

Jenny Widenberg
073-092 53 79 skolskoterskan@uppsalawaldorfskola.nu

Kurator

Mattis Malinen
072-966 47 09 kurator@uppsalawaldorfskola.nu

Stöd

Lena Junell
lena.junell@uppsalawaldorfskola.nu

Camilla Andersson
camilla.andersson@uppsalawaldorfskola.nu

Fritidshemmet Torpet

Åsa Morén, Rikard Lindahl, Freja Zeidlitz och Laine Falklund
073-026 83 97 fritids@uppsalawaldorfskola.nu

Köket

Peppe Pagano och Martin Nordstedt
018-46 40 90

 

Synpunkter och Klagomål

Det är rektor som i första hand tar emot och åtgärdar eventuella synpunkter och klagomål på brister i verksamheten.  Det är viktigt för skolan/förskolan att analysera, åtgärda och följa upp eventuella brister.

Vid allvarliga brister i verksamheten  kontaktar rektor  huvudmannen, i vårt fall skolstiftelsestyrelsen.

Huvudmannen vill kraftigt understryka rekommendation till vårdnadshavare att omedelbart anmäla kränkande behandling till rektor via mail, rektor@uppsalawaldorfskola.nu eller telefon, 070-545 34 39.