ruta5_1

Frånvaroanmälan via

Välkommen på ett av skolans informationsmöten följande torsdagar  kl 15.10-16:

5 mars
16 april
14 maj
4 juni

Waldorfskolan fyller 100 år

Uppsala Waldorfskola firar waldorfpedagogikens 100-års jubileum

Även lärare ville prova att hoppa 100-hage.

 

 

Välkommen till Uppsala Waldorfskola

ruta1
ruta2
ruta3
ruta4