ruta5_1
Periodhäften av klass 2-3

Periodhäften av klass 2-3

Välarbetade periodhäften från klass 2-3. Att kontinuerligt få bearbeta det muntligt berättade stoffet i skolan med hjälp av både bild och handskriven text är en viktig del av elevernas lärande.

läs mer

Vi har lediga platser på skola och förskola

Sök till oss!

Resultat tematisk tillsyn av Skolinspektionen
Skolinspektionen genomförde under 2021-2022 en tematisk granskning av waldorfskolor.

Tillsynen på Uppsala Waldorfskola visade på brister inom området Undervisning utifrån läroplanen. Skolinspektionen ville att vi vidtar åtgärder för att i högre omfattning använda digitala verktyg på lågstadiet.
Efter att vi under hösten 2022 har redovisat vidtagna åtgärder har Skolinspektionen i jan 2023 beslutat att avsluta ärendet.

                                                                                      

Årets eldshow på kulturnatten PERSIKOBLOM – Uppsala Waldorfskola Kulturnatten 2023 – YouTube

                                                                                      

Frånvaroanmälan via

                                                                                        

Följ oss gärna på:
    och   

                                                                                         

 

                                                                                        

 

 

Välkommen till Uppsala Waldorfskola

ruta1
ruta2
ruta3
ruta4