ruta5_1

Frånvaroanmälan via

Snart är det dags att söka skola!

Öppet Hus på skolan
23 januari 2020 kl. 16-19 med särskild info. om förskoleklassen kl. 17.00

Waldorfskolan fyller 100 år

Uppsala Waldorfskola firar waldorfpedagogikens 100-års jubileum

Även lärare ville prova att hoppa 100-hage.

 

 

Välkommen till Uppsala Waldorfskola

ruta1
ruta2
ruta3
ruta4