ruta5_1
Digital Eldshow

Digital Eldshow

Se den fina eldshowen från digitala Kulturnatten av eleverna i årskurs 7-9 på Uppsala Waldorfskola. Uppsala Waldorfskolas Eldshow - ELEMENTEN 2021 https://sv-se.facebook.com/people/Uppsala-Waldorfskola/100063516252397/ https://kulturnattenuppsala.se/

läs mer

Frånvaroanmälan via

Angående Covid-19

 2021-09-21

Stiftelsen Uppsala Waldorfskola följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss kontinuerligt uppdaterade kring förändringar som berör skolan.

Vi uppmanar alla vårdnadshavare att ta del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följa dem. Här kommer en länk med det senaste som gäller sjukdom och konstaterad covid-19 i familjen:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/

Om vi skulle få kännedom om konstaterad Covid-19 på skolan kommer vi att rådgöra med smittskyddsläkare och vidta lämpliga åtgärder. Vi kommer också att,om smittskyddsläkare finner det lämpligt, informera vårdnadshavare om att det finns konstaterad smitta på skolan.

Vid frågor kontakta rektor på: rektor@uppsalawaldorfskola.nu

Med vänlig hälsning,

Anki Högberg


 

För att förhindra en spridning av virus COVID-19 rekommenderar vi på Uppsala waldorfskola följande åtgärder:

  • Tvätta händerna ofta.
  • Håll avstånd till andra – 2 meter.
  • Stanna hemma vid förkylningssymptom och boka tid för provtagning.
  • Om konstaterad Covid-19 finns i hushållet – stanna hemma.
  • Föräldrar ombeds att stanna utanför skolans lokaler vid hämtning och lämning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Uppsala Waldorfskola

ruta1
ruta2
ruta3
ruta4