Pedagogik

Pedagogik

Vi följer både den nationella läroplanen för förskolan Lpfö18 och den waldorfpedagogiska  läroplanen En väg till frihet.

Trygghet

Att förmedla trygghet och att ”världen är god” är centralt på en waldorfförskola.
Barngrupperna på Näktergalen är små och barnen får en tät och fin kontakt med välbekanta vuxna.
Dags-, vecko-, och årsrytmen genomsyrar verksamheten, vilket skapar trygga ramar för barnen.

Miljön

Näktergalen ligger naturskönt med skog och ängar inpå knuten. Vårt mål är att skapa en lärandemiljö som är stimulerande för alla. Inomhusmiljön är hemlik och väggarna är målade i milda, lugna färger.  Växlingen mellan att vara ute och inne är viktig, precis som människans in-och utandning. Vi jar en stor trädgård och vill att den ska stimulera barnens fantasi och uppmuntra till lek och rörelse. Den ska också väcka barnens intresse för natur och miljö. Utomhusmiljön skall erbjuda många olika erfarenheter och upplevelser. Här skall det finnas möjlighet att förvandla, bygga, klättra, osv. så att barnen ges möjlighet att utveckla sin motorik, möta  utmaningar och utveckla nya färdigheter. Nyfikenhet och intresset för natur och naturvetenskap ges stimulans på skogspromenader och utflykter i naturen och genom att vara delaktiga i odling i förskolans trädgård. Genom närheten till Håga gård  får barnen möta djur som hör till bondgården t ex får, kor, getter och hästar.

Leken

Lekens betydelse är stor inom waldorfpedagogiken. Lekmiljön är utformad så att barnet själv kan fylla på med fantasi, bygga, skapa sagovärldar, olika miljöer osv. Det finns inga specifika ”pojk-eller flickleksaker” som ger könsstereotypa signaler till barnen. Leksakerna är gjorda av naturmaterial, såsom trä och ull.  Dels är det miljövänligt och dels får barnen en känsla för olika kvaliteter. Det är också lätt att laga om något går sönder – trasiga träbilar kan limmas, skruvas ihop, slipas mm.

Lekmaterialet är utformat så att det ger utrymme för fantasi och kreativitet, samt främjar barnens sociala rollekar. I den fria leken utvecklar barnen grundläggande egenskaper och kunskaper för att stärka sin självuppfattning och sociala förmåga. Det som barnet upplever och lär sig i sin vardag prövas och övas i leken och blir på så sätt kunskap för barnet.

Exempel på färdigheter och kunskaper som barnen övar och utvecklar i leken är : motorik, kroppsuppfattning, socialt samspel, språklig förmåga, kreativt tänkande, uppfinningsförmåga och grundläggande matematisk förmåga.

Årstiderna

Verksamheten vilar på naturens årstider och dess växlingar. Vi följer årstiderna i sagor, sånger och i det praktiska arbetet. Årstidsfesterna är höjdpunkter som förbereds av barnen och pedagogerna tillsammans, t ex skördefest i september, lyktfest i november, blomfest i maj.

Maten

Maten på Näktergalen är vegetarisk och lagas från grunden av skolans kock. Råvarorna är i möjligaste mån ekologiska. Många av grönsakerna är odlade i skolträdgården.

Läroplan

Lpfö 18 Läroplan för förskolan

En väg till frihet