Månadsfester

Ett annat för Waldorfskolan karaktäristiskt drag är att skolans elever samlas till något som vi kallar månadsfester. Syftet är att klasserna visar för varandra något inslag eller moment från undervisningen. Det ger eleverna tillfälle att träna på att framföra något inför publik samtidigt som de också får en inblick i vad andra elever på skolan arbetar med. Månadsfesterna stärker gemenskapen på skolan.