Välkommen till Uppsala Waldorfskolas föräldraförening!

Vi utbyter erfarenheter och tankar kring vad som sker på skolan. Föräldraföreningen är en plattform där föräldrar kan föra fram frågor till medarbetarna/kollegiet. Goda relationer mellan skolans personal, elever och föräldrar är en viktig förutsättning för en skola där barn trivs och kan utveckla sin kunskap. Föräldraföreningen arbetar därför för att stärka gemenskapen i klasserna och öka kontaktnätet mellan föräldrar och personal. Vi bidrar med praktiskt arbete i olika form. Föräldraföreningen ordnar också föreläsningar, inspirationsdagar och basar. Vi ger bidrag till projekt som elever och lärare vill genomföra för att skapa en inspirerande miljö och trivsel på skolan.

Alla föräldrar är välkomna!

För att bli medlem i Uppsala Waldorfförening betalar du in medlemsavgiften på 50 kr per år och förälder på plusgiro 15 07 62-3.

uppsalawaldorf@gmail.com

Fortlöpande information och aktuella händelser hittar du på https://www.facebook.com/uppsalawaldorfforening/

Styrelse 2018

Åsa Morén, ordförande
asamoren74@gmail.com

Anna Apler, kassör
anna.apler@gmail.com

 

Uppsala Waldorf Föräldraföreningen