Välkommen till Uppsala Waldorfförening!

Vi utbyter erfarenheter och tankar kring vad som sker på skolan. Uppsala Waldorfförening är en plattform där föräldrar kan föra fram frågor till medarbetarna/kollegiet. Goda relationer mellan skolans personal, elever och föräldrar är en viktig förutsättning för en skola där barn trivs och kan utveckla sin kunskap. Waldorfföreningen arbetar därför för att stärka gemenskapen i klasserna och öka kontaktnätet mellan föräldrar och personal. Vi bidrar med praktiskt arbete i olika form. Waldorfföreningen ordnar också föreläsningar, inspirationsdagar och basar. Vi ger bidrag till projekt som elever och lärare vill genomföra för att skapa en inspirerande miljö och trivsel på skolan.

Alla föräldrar är välkomna!

För att bli medlem i Uppsala Waldorfförening betalar du in medlemsavgiften på 50 kr per år och förälder på Bankgiro 5025-3343.

uppsalawaldorf@gmail.com

Fortlöpande information och aktuella händelser hittar du på https://www.facebook.com/uppsalawaldorfforening/

Styrelse 2018

Jonatan Stanczak, ordförande
jonatan.stanczak@gmail.com

Jenny Vienola, kassör
jenny.vienola@gmail.com

 

Uppsala Waldorf Uppsala Waldorfförening