Höstmarknad 2019. Foto: Linnéa Bremer Zerpe

Välkommen till Föräldraföreningen!

– en mötesplats för föräldrar och vårdnadshavare till barn på Uppsala Waldorfskola

Uppsala Waldorfskolas föräldraförening är en kreativ och engagerad förening som driver och finansierar diverse projekt som kommer skolans elever tillgodo. Bland annat anordnar föreningen träffar, arbetsdagar, inspirationsdagar och den årliga höstmarknaden. Föräldraföreningen ger även bidrag till projekt som elever och lärare vill genomföra för att skapa en inspirerande miljö och trivsel på skolan. Föreningen har bland annat byggt en hinderbana på skolgården och hösten 2020 köpte föreningen in nya flöjter till skolan.

Inom föräldraföreningen utbyter vi även erfarenheter och tankar kring vad som sker på skolan. Det är även en plattform där föräldrar kan föra fram frågor till medarbetarna/kollegiet. Goda relationer mellan skolans personal, elever och föräldrar är en viktig förutsättning för en skola där barn trivs, är trygga och kan utveckla sin kunskap. Föräldraföreningen arbetar därför för att stärka gemenskapen i klasserna och öka kontaktnätet mellan föräldrar och personal.


Välkommen att bli medlem!

Genom att bli medlem bidrar du till att skapa en bra skolmiljö för barnen på Uppsala Waldorfskola. Medlemskapet bidrar ekonomiskt till de projekt som föräldraföreningen driver och finansierar på skolan som t.ex. nya instrument till eleverna, förbättringar och underhåll av befintlig lekutrustning på skolgården. Det stärker även föreningen röst i frågor som berör barnens skolvardag. Du kan även engagera dig i olika aktiviteter som föreningen anordnar.

Medlemskap kostar 100 kr per person/år. Du väljer själv hur mycket du vill engagera dig.
Summan sätts in på Bankgiro 5025-3343. Ange ditt namn och mejladress i meddelandet.

 

Har du en idé eller fråga till föreningen mejla till uppsalawaldorf@gmail.com

Mer information och aktuella händelser hittar du på https://www.facebook.com/uppsalawaldorfforening/

Och på föreningens Instagram: Uppsalawaldorf

 

 

Styrelse

Linnéa Bremer Zepre

Louise Fladvad

Helen Källman

Thomas Larsson

Marie Melander

 

 

Uppsala Waldorf Föräldraföreningen