Estetiska programmet

Estetiska programmet särskild variant Waldorf

Azin_eldshow

”Jag går på Uppsala Waldorfgymnasiums estetiska program”

Gymnasiegemensamma ämnen:

Svenska 1,2,3 .300 poäng
Engelska 5,6, 200 poäng
Matematik 1b, 100 poäng
Idrott och hälsa , 100 poäng
Samhällskunskap 1 b, 100 poäng
Religionskunskap 1,50 poäng
Historia 1b, 100 poäng
Historia 2-kulltur, 100 poäng
Naturvetenskap 1b, 100 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

Inriktning och programfördjupning:
Eurytmi; 100 poäng
Musik; musik, 100 poäng
Bild och form 1b, 100 poäng
Konsthantverk 1, 100 poäng
Konsthantverk 2, 100 poäng

Individuellt val:
Hållbart samhällsbyggande, 100 poäng
Matematik 2b, 100 poäng
Scenisk gestaltning 1, 100 poäng
Engelska 7, 100 poäng
Arkitektur – hus, 100 poäng
Digitalt skapande 2, 100 poäng
Digitalt skapande 1, 100 poäng
Kultur- och idéhistoria, 100 poäng
Eurytmi 2,3,4, 300 poäng,
Konsthantverk3,4,5, 300 poäng

Behörighetskrav: Godkänt färdighetsprov.

Kontakta oss gymnasiet@uppsalawaldorfskola.nu