ruta5_1
Digital Eldshow

Digital Eldshow

Se den fina eldshowen från digitala Kulturnatten av eleverna i årskurs 7-9 på Uppsala Waldorfskola. Uppsala Waldorfskolas Eldshow - ELEMENTEN 2021 https://sv-se.facebook.com/people/Uppsala-Waldorfskola/100063516252397/ https://kulturnattenuppsala.se/

läs mer

Frånvaroanmälan via

Angående Covid-19

 2021-11-19

 

Förändrade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

För kännedom så uppmuntrar Folkhälsomyndigheten regionerna att från och med måndag 22 nov 2021 erbjuda testning för alla över 6 år med covid-19-symptom – OBS: det gäller även vaccinerade.

Se mer info: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/november/nya-atgarder-for-att-minska-spridning-av-covid-19/

Region Uppsala har idag 19 nov 2021 gått ut med ett pressmeddelande om att man kommer att erbjuda egentest. Se vidare:

https://via.tt.se/pressmeddelande/region-uppsala-gar-over-till-egenprovtagning-for-covid-19?publisherId=3235664&releaseId=3311329

 

 

På Uppsala Waldorfskola fortsätter vi med förebyggande åtgärder för att minska smittrisk. Följande åtgärder kommer vi att fortsätta med:

  • Vi skickar hem elever som verkar ha insjuknat under dagen (efter kontakt med vårdnadshavare).
  • Vi uppmuntrar eleverna att tvätta händerna ofta (handsprit kommer finnas i entréer och i matsalen).
  • Alla elever är ute på raster.
  • Vi förlägger lektionerna utomhus så mycket som möjligt eftersom det förebygger luftvägsinfektioner.
  • Vi undviker stora klassöverskridande samlingar inomhus.
  • Föräldrar är åter välkomna in i skolans lokaler. Vi uppmuntrar dock alla att undvika trängsel och att uppehålla sig så kort tid som möjligt inomhus.

 

Vi tar gemensamt ansvar för att minska smittspridning.

Välkomna att kontakta rektor vid frågor eller synpunkter:

rektor@uppsalawaldorfskola.nu

Välkommen till Uppsala Waldorfskola

ruta1
ruta2
ruta3
ruta4