Välarbetade periodhäften från klass 2-3. Att kontinuerligt få bearbeta det muntligt berättade stoffet i skolan med hjälp av både bild och handskriven text är en viktig del av elevernas lärande.